عکسچاپ
section background

کوپون های تخفیف

سیستم تخفیف عکس چاپ مبتنی بر استقبال شرکتها و موسسات جهت اهداء هدایا به اعضاء و نمایندگیها و . . . بنیانگذاری شده و قابل اجرا میباشد بدین ترتیب با خرید کوپونهای تخفیف عکس چاپ میتوانید یک هدیه مناسب با سلیقه و طراحی خودتان جهت ارائه محصول مورد نظر داشته باشید
جهت ترویج این امر و مشتری مداری برای هر شخص در ابتدای ورود یک کوپون تخفیف 20% ایمیل میشود که میتواند توسط آن محصول مورد نظر خود را با قیمتی کمتر خریداری نماید .
اولین خرید و تحویل آن نمایانگر کیفیت چاپ ، ارسال و کیفیت محصولات ما خواهد بود .
امید به اینکه با معرفی دوستان و سفارشات مجدد ما را در خدمات هرچه بهتر یاری کنید .
لازم بذکر است در هر خرید تنها از یک کوپون میتوان استفاده کرد .