عکسچاپ
section background
همیشه در انتظار زندگی هستیم.

همیشه در انتظار زندگی هستیم.

برخی از ما هرگز زندگی نمی کنیم،

بلکه همیشه در انتظار زندگی هستیم.

ما بجای اینکه همین امروز خوشحال باشیم، به امید یک آینده خوب و خوش نشسته ایم

و به همین خاطر امروزمان را از دست می دهیم.

ما وقت بیشتر می خواهیم،

پول بیشتر می خواهیم،

شغل بهتر می خواهیم،

و حتی عشق بهتر می خواهیم…

بازنشستگی می خواهیم،

مسافرت و تعطیلات می خواهیم

و امروز برای همین از دست خواهد رفت.

و ما به این مسئله اصلا توجهی نمی کنیم.

مهم نیست در آینده چه چیزی پیش می آید.

اگر امروز می توانی غذا بخوری، از نور خورشید تابان لذت ببری و با دوستانت بگویی و بخندی
پس خدا را شکر کن و از امروزت لذت ببر.

به خاطرات بد گذشته نگاه نکن و الآنت را با آن مقایسه نکن

حتی آدم های اطرافت را بخاطر تجربه های تلخت از خودت دور نکن.

و نگران آینده نباش.

تو فقط در این لحظه، از زنده بودن خود مطمئنی،

پس این شانس بزرگ را از دست نده و قدر آن را بدان.

سعی کن هر روز ،زمانی را هر چند کوتاه به اطرافت نگاه کنی و فرصت هایی که داری را ببینی…

با تاسف به گذشته نگاه نکن گذشته دوباره باز نمیگردد با هوشمندی و امید امروزت را بهتر کن

چرا که از آن توست و با قلبی محکم به سراغ آینده حرکت کن

یک روز به خودت می آیی که دیگر زمانی برای کارهایی که همیشه می خواستی انجام بدهی نداری و فقط افسوس میخوری.

همین امروز تصمیم بگیر و انجامش بده

اگر دو عبارت “خسته ام” و “حالم خوب نیست” را از زندگی خود پاک کنی

نیمی از بی حالی و بیماری خود را درمان کرده ای و حتی به دیگران هم انرژی خوب برای حرکت میدهی…

همه چیز وقتی شروع میشه که شما تصمیم میگیری مثل همیشه نباشی …

پس از همین الآن شروع کن،فردا دیر میشه…

ترک یک پاسخ