عکسچاپ
section background
مشکلات نوردهی وراه حل آن

مشکلات نوردهی وراه حل آن

01

در اکثر موارد بالا نتیجه ی صحیحی  به دست آمده  وحاصل تجربیات فراوان است . ولی در هر صورت ، اگر از پیشنهادات ذکر شده استفاده می کنید ، بهتر است برای از بین رفتن شک و تردید از براکتینگ نیز بهره بگیرید تا بهترین نتیجه حاصل سود .

نوردهی های پیشنهادی برای ISO 100

02

نکته : اگر با یک ISO مثل 100 ، دیافراگم و سرعت را تنظیم می کنیم ، اگر ISO تغییر کند حتما دیافراگم و یا سرعت را نیز تغییر میدهیم .

03

هرچقدر حساسیت نور بالا میرود ، به همان میزان سرعت شاتر نیز بیشتر میشود و یا دیافراگم بسته تر میشود و برعکس .

ترک یک پاسخ

دسته بندی ها

ابر تگ به طرح های آماده


مشاهده همه

ابر تگ وبلاگ


مشاهده همه