عکسچاپ
section background
عکسبرداری از موضوعات متحرک

عکسبرداری از موضوعات متحرک

عکسبرداری از موضوعهای متحرک :
صحنه هایی که در آن حرکت وجود دارد شامل موضوعهای بسیار متنوعی میشود . گرفتن این نوع عکسها را در حقیقت میتوان شکار لحظه ها یا تصویر نامید . در این مورد برای اینکه تصویری جلب توجه کند ، لازم نیست که از لحاظ فنی شاهکاری باشد. آنچه مهم است ثبت حالت و یا واقعه ای است جالب و گیرا در یک لحظه گذرا .باید بگوئیم که دوربین های جدید تمام خودکار اگر هیچ حسنی نداشته باشند ، برای شکار عکس عالی هستند . نه نورسنجی احتیاج دارند و نه میزانسازی تصویر . تنها انتخاب کادر منظره یاب و فشردن دکمه شاتر برای یک یا چند عکس پیاپی کافی است .

تنظیم فاصله :

برای موضوع اصلی که معمولا در پلان اول است انجام می گیرد .

تنظیم دیافراگم :

شدیدا بستگی به میدان وضوح مورد نظر دارد . پلانهای دورتر چندان مهم نیست و در صورت وجود فرصت و امکان میتوان به آنها پرداخت . سریعترین و مطمئنترین دوربینهای 35 میلیمتری برای تنظیم فاصله در این نوع عکاسی ، انواع فاصله یاب (تله متر) دار آن است . از آنجا کهعمق میدان وضوح در این مورد اهمیت کمتری دارد ، لذا با دیافراگم های باز و سرعتهای زیاد باید کار کرد .

کمپوزیسیون :

درعکاسی از موضوعهای متحرک ، سرعت در تصمیم گیری قاعده و اساس کار است . یافتن بهترین نقطه دید و انتخاب کادر خوب و صحیح ، به کمک تجربه زیاد امکان پذیر خواهد شد . باید در نظر داشت که برای انتخاب نقطه دید به ندرت آزادی عمل وجود دارد . در هر حال بهتر است از نزدیک شدن زیاد به موضوع خودداری کرد تا در اطراف آن مقداری فضا وجود داشته باشد . همچنین نور را نیز به میل و دلخواه خود نمیتوان تنظیم کرد ، از آنچه موجود است باید حداکثر سود را جست . پرهیز از نور روبه رو ، که تصویری مسطح و بی عمق ایجاد میکند و انتخاب نور مایل که برجستگی و عمق قابل ملاحضه ای به صحنه میبخشند ، فراموش نشود .آماده بودن برای عکسبرداری : همان طور که یک شکارچی از لحظه قدم گذاشتن به شکارگاه تفنگ خود را حاضر و آماده نگه میدارد ، شکارچی تصویر نیز باید دوربین را همیشه طوری در دسترس داشته باشد که بیرون آوردن آن از کیف ، باز کردن در کیف وغیره اشکالی ایجاد نکند و باعث معطلی نشود . حتی با احساس نزدیکی آغاز عملیات ، دوربین را به حال آماده باش باید درآورد ، زیرا گاهی برای شکار صحنه بیش از چند صدم ثانیه فرصت نیست . اگر در لحظه ای که باید دکمه شاتر فشرده شود ، هنوز دوربین حاضر نباشد ، دیگر فرصتی برای گرفتن عکس نخواهد بود . در اینجا مسئله هزارم ثانیه مطرح است . این حادثه تکرار نخواهد شد . شکارچی تصویر برای بالا بردن شانس موفقیت ، دوربین خود را روی سرعت و دیافراگم و فاصله متوسط تنظیم میکند . مثال ( s250/1 _ 11f درهوای خوب و 4f در هوای ابری _ فاصله 5 متر) با چنین تنظیمی در اکثر حالات وموقعیتهای پیش بینی نشده ، بدون اشتباهات مهم ، میتوان تصاویر جالبی به دست آورد .حداقل سرعت برای موضوعات متحرک : همه ، حتی کسانی که کمتر با عکاسی سر و کار دارند ، میدانند که اگر سرعت شاتر برای عکاسی از کسی که در حال راه رفتن است کفایت نکند تصویری ناواضح و تکان خورده به دست خواهد آمد . سرعت دوربین

را با در نظر گرفتن سه عامل زیر باید تنظیم کرد :

1) سرعت حرکت موضوع : هرچه بیشتر باشد زمانهای کوتاهتری لازم است .

2) فاصله موضوع : هرقدر به دوربین نزدیکتر باشد احتمال تکان خوردن بیشتر است و باید از زمانهای کوتاهتری استفاده کرد .

3) جهت حرکت موضوع : اگر با دوربین موازی باشد از موضوعی که به طور مایل نسبت به آن حرکت میکند سرعت بیشتری لازم دارد . همچنین موضوعی که به طور مایل در حرکت است نسبت به موضوعی که مستقیما به طرف دوربین می آید یا از آن دور میشود ، سرعت بیشتری می طلبد .صحنه های خیابان : رهگذرها ، فروشندگان دوره گرد ، حوادثی که به وقوع می پیوند و نظایر آن صحنه های جالبی را پدید میاورند که با سرعت عمل میتوان آنها را به خوبی شکار کرد . این نوع عکاسی ، حضور ذهن ، آمادگی فکری و تکنیک مطمئن لازم دارد کسی که دارای چنین صفاتی باشد بدون شک و تردید میتواند به شکار تصویر بپردازد . آنچه در این تصاویر اهمیت دارد وجود حرکت و طبیعی بودن آن است . این نوع عکس برداری باید ناگهانی و غفلتا انجام شود تا در فعالیت عادی حاصل نشود ، ضمنا برای ایجاد تنوع در تصاویر بهتر است از زوایای مختلف و دیدگاههای متفاوت عکس گرفت . عیبی که اغلب در تصاویر آماتورها دیده میشود مربوط به زمینه یا پلان پشت عکس است که معمولا بیش از حد شلوغ و درهم است و یا برعکس خیلی واضح . برای اینکار

باید به دو چیز توجه داشت :

1) زمینه ، که باید در حد امکان ساده باشد تا مزاحم موضوع اصلی نگردد

2) وضع و حالت اشخاص در پلان اول که هدف نشان دادن آنهاست به بهترین وجه

علاوه بر این دو ، اگر عکاس آگاهی و دانایی گرفتن عکس را در مساعدترین لحظه داشته باشد بدون شک قدم در راهی گذاشته است که او را به سویه یک عکس خوب هدایت میکند .

22

ترک یک پاسخ