عکسچاپ
section background
طرح گل رنگی زمینه مشکی

طرح گل رنگی زمینه مشکی

توضیحات طرح

طرح گل رنگی زمینه مشکی

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت هدیه به خودتان و دوستان تهیه فرمایید.


 گل رنگی

آن‌کس که میل به مال‌اندوزی دارد، باید از زنبور عسل سرمشق گیرد. او بدون اینکه گل را پرپر کند به جمع‌آوری عسل می‌پردازد. تو نیز ثروت خویش را بدون نابودی منبع آن، کسب کن! آنگاه اندوخته تو بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

ترک یک پاسخ

دسته بندی ها

ابر تگ به طرح های آماده


مشاهده همه

ابر تگ وبلاگ


مشاهده همه