عکسچاپ
section background
طرح کریسمس بابانوئل پسر بچه هدیه درخت کاج

طرح کریسمس بابانوئل پسر بچه هدیه درخت کاج

توضیحات طرح

طرح کریسمس بابانوئل پسر بچه هدیه درخت کاج

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات کریسمس تهیه نمایید.


کریسمس

بگذارید افسانه عنکبوت کریسمس را برایتان تعریف کنیم: یک روز عنکبوت دلش به حال خانواده فقیری که نتوانسته بود درخت کریسمس را تزئین کند سوخت برای همین وقتی افراد خانه خواب بودند همه قسمت های این درخت را با تارهای زیبا و درخشانش پوشاند! به خاطر همین افسانه هست که خانواده های اوکراینی و لهستانی درخت کریسمس را با تارهای عنکبوت تزئین می کنند! اگر در پشت یکی از درخت های کریسمس یک عنکبوت واقعی پنهان شده باشد یعنی امسال برای آن خانواده سال شانسه!

ترک یک پاسخ