عکسچاپ
section background
طرح چریکی

طرح چریکی

توضیحات طرح

طرح چریکی

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت هدیه به خودتان و دوستان تهیه فرمایید.


 چریک

معمولاً به اعضای گروههای نظامی اطلاق میشود که در گروههای کوچک و بصورت قابل انعطاف و بدون خط نبرد خاصی میجنگند.

شیوهٔ جنگهای چریکی از شیوههای بسیار قدیمی جنگی است و در جهان معاصر کسانی چون مائو زدونگ، وندل فرتیگ، رژی دبره، وو نوین جیاپ، و چه گوارا از نظریه پردازان جنگ چریکی بوده اند.

ترک یک پاسخ

دسته بندی ها

ابر تگ به طرح های آماده


مشاهده همه

ابر تگ وبلاگ


مشاهده همه