عکسچاپ
section background
طرح پنجره آسمان دختر ستاره

طرح پنجره آسمان دختر ستاره

توضیحات طرح

طرح پنجره  آسمان  دختر ستاره

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب برای خود و دوستان خود تهیه فرمایید.


پنجره

معمولترین نوع پنجره در معماری اوایل دورة اسلامی با کاربرد اندک و آن و به صورت کُوّه بود. کوّه دریچه ای کوچک و باریک بود که غالباً نزدیک سقف ساخته می شد. ظاهراً رعایت حریم خصوصی دیگران، از دلایل کاربرد پنجره های اندک و کوچک در معماری اسلامی بوده است. واژة کوّه نیز مانند روزن در زبان فارسی معنایی خاص یافته و امروزه تنها به پنجره هایی گفته می شود که بیشتر در مأذنه ها تعبیه می شود. واژه های نافذه، قَمَریه، قَنْدَلیه  و مشربیه نیز برای انواع مختلف پنجره در دوره های بعد و در سرزمین های عربی به کار رفته است.

ترک یک پاسخ

دسته بندی ها

ابر تگ به طرح های آماده


مشاهده همه

ابر تگ وبلاگ


مشاهده همه