عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی کریسمس هدیه قرمز ریسه قرمز درخت کاج

طرح نوشته ی کریسمس هدیه قرمز ریسه قرمز درخت کاج

توضیحات طرح

طرح نوشته ی کریسمس هدیه قرمز ریسه قرمز درخت کاج

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات کریسمس تهیه نمایید.


کریسمس

بسیاری از اعضای کلیسای کاتولیک روم و پیروان آیین پروتستان، کریسمس را در روز ۲۵ دسامبر جشن گرفته و بسیاری آنرا در شامگاه ۲۴ دسامبر نیز برگزار می‌کنند.

ترک یک پاسخ