عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی کریسمس زمینه قهوه ای هدیه های قرمز ستاره

طرح نوشته ی کریسمس زمینه قهوه ای هدیه های قرمز ستاره

توضیحات طرح

طرح نوشته ی کریسمس زمینه قهوه ای هدیه های قرمز ستاره

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات کریسمس تهیه نمایید.


کریسمس

در کانادا بچه ها و البته گاهی هم بزرگ ترها! به بابانوئل نامه می نویسند و آن را به آدرس خانه بابانوئل در قطب شمال کانادا می فرستند. البته این نامه ها هیچ وقت به دست بابانوئل ها نمی رسد چون بعضی از کارمندان پست، داوطلبانه این نامه ها را باز می کنند و جواب می دهند.

ترک یک پاسخ