عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی کریسمس زمینه آبی سفید درخت کاج

طرح نوشته ی کریسمس زمینه آبی سفید درخت کاج

توضیحات طرح

طرح نوشته ی کریسمس زمینه آبی سفید درخت کاج

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات کریسمس تهیه نمایید.


کریسمس

نوئل :اصطلاحی برای کریسمس است که به ویژه در سرودها و کارت ها مورد استفاده قرارمی گیرد.

 

بابانوئل:محافظ شاد وشوخ بچه ها است.

 

کارت کریسمس :برای تبریک عید ارسال میشود .

ترک یک پاسخ