عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی کریسمس ریسه آبی نقره ای ستاره نقره ای هدیه

طرح نوشته ی کریسمس ریسه آبی نقره ای ستاره نقره ای هدیه

توضیحات طرح

طرح نوشته ی کریسمس ریسه آبی نقره ای ستاره نقره ای هدیه

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات کریسمس تهیه نمایید.


کریسمس

جوراب کریسمس :جوراب بلندی است که کودکان هنگامی که شب کریسمس به رخت خواب می روند آن را در اتاق می گذارند تاباهدیه هاپر شود.

 

ترک یک پاسخ