عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی کریسمس ریسه آبی نقره ای روبان نقره ای برف

طرح نوشته ی کریسمس ریسه آبی نقره ای روبان نقره ای برف

توضیحات طرح

طرح نوشته ی کریسمس ریسه آبی نقره ای روبان نقره ای برف

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات کریسمس تهیه نمایید.


کریسمس

یکی دیگر از ساکنان تهران می‌گوید: «با توجه به گستردگی ارتباطات، اینترنت و وسایل ارتباط جمعی، اقوام و ملت‌ها به هم نزدیک‌تر شده‌اند و این جشن‌ها خوب است. به ویژه این‌که ما ایرانیان نیز اصالتا شادی را دوست داریم، مردم با طراوتی هستیم و از جشن و شادی و سروری که در جوامع است استقبال می‌کنیم.»

ترک یک پاسخ