عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی کریسمس روبان قرمز بابانوئل

طرح نوشته ی کریسمس روبان قرمز بابانوئل

توضیحات طرح

طرح نوشته ی کریسمس روبان قرمز بابانوئل

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات کریسمس تهیه نمایید.


کریسمس

در اسپانیا سه پادشاه شامل ملچیور، کاسپار و بالتازار ششم ژانویه هدیه می آورند. در شب سال نو وقتی ساعت نیمه شب را نشان می دهد، اسپانیایی ها ۱۲ دانه انگور می خورند و معتقدند که این کار شانس و ثروت برای سال آینده به همراه می آورد. در روز شش ژانویه که هدیه می دهند یک کیک سنتی با نام کیک پادشاه و نوعی آب نبات بادامی می خورند.

 

ترک یک پاسخ