عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی ولنتاین پاکت قرمز متن سفید

طرح نوشته ی ولنتاین پاکت قرمز متن سفید

توضیحات طرح

طرح نوشته ی ولنتاین پاکت قرمز متن سفید

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات ولنتاین تهیه نمایید.


ولنتاین

گمان می‌رود روز ولنتاین اولین بار در اواخر قرون وسطی و در اشعار « جفری چاسر » شاعر انگلیسی قرن چهاردهم با نام « محفل مرغان » مطرح شده است. او در شعر خود این‌گونه خیال کرده است که الهه طبیعت تمامی پرندگان را در « روز مقدس ولنتاین » جفت می‌کند. در این اثر علیرغم دلخوری اردک‌ها، فاخته‌ها و دیگر پرندگان رده پایین، ابتدا « ملکه عقاب » از سوی پرندگان شکاری اشرافی خواستگاری می‌شود. البته به‌خاطر انواع و اقسام صداهای قد قد، بق بق و غر و لندهای پرندگان شاکی در مراسم، « ملکه عقاب » نتوانست تصمیم بگیرد کدام عاشق لیاقت عشق او را دارد. از این رو به این فکر افتاد که آن‌ها را تا یک سال در انتظار نگه دارد.

ترک یک پاسخ