عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی ولنتاین قلب نارنجی سفید زمینه نارنجی

طرح نوشته ی ولنتاین قلب نارنجی سفید زمینه نارنجی

توضیحات طرح

طرح نوشته ی ولنتاین قلب نارنجی سفید زمینه نارنجی

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات ولنتاین تهیه نمایید.


ولنتاین

در عربستان سعودی فروش محصولات مربوط به روز والنتین مانند گل رز در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ ممنوع شد و پلیس مذهبی این کشور از مغازه داران خواست تا چنین چیزهایی را به فروش نرسانند.

ترک یک پاسخ