عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی ولنتاین قلب قرمز چسب دختر آستین چارخونه

طرح نوشته ی ولنتاین قلب قرمز چسب دختر آستین چارخونه

توضیحات طرح

طرح نوشته ی ولنتاین قلب قرمز چسب دختر آستین چارخونه

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات ولنتاین تهیه نمایید.


ولنتاین

عشق دارای سه بعد است:

صمیمیت: احساس تعلق خاطر، وابستگی، دلتنگی و بی قراری در غیبت یار، آشکار کردن رازها و مخفی نکردن اسرار، بی مرزی و ارتباط دائم.
تمنای جنسی و عاطفی: تحریک جنسی توسط معشوق و لذت بخش بودن هر ارتباط فیزیکی و همچنین تمنای دائم نوازش و توجه توسط معشوق که موجب ارضای کامل و لذتبخش جنسی ـ روانی می‌شود.

ترک یک پاسخ