عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی ولنتاین قلب زمینه طوسی

طرح نوشته ی ولنتاین قلب زمینه طوسی

توضیحات طرح

طرح نوشته ی ولنتاین قلب زمینه طوسی

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات ولنتاین تهیه نمایید.


ولنتاین

مال من باش ولنتاین

من این آرزوی ولنتاین را برای تو می فرستم، با آغوشها و بوسه ها

جائی را میسازم اینجا نزدیک خودم ، که فقط برای توست

ترک یک پاسخ