عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی ولنتاین غروب آفتاب چه حال خوبیه

طرح نوشته ی ولنتاین غروب آفتاب چه حال خوبیه

توضیحات طرح

طرح نوشته ی ولنتاین غروب آفتاب چه حال خوبیه

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت ولنتاین و روزعشق به دوستان تهیه فرمایید.


ولنتاین

جز نقش تو در نظر نیامد ما را
جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت
حقا که به چشم در نیامد ما را

ترک یک پاسخ

دسته بندی ها

ابر تگ به طرح های آماده


مشاهده همه

ابر تگ وبلاگ


مشاهده همه