عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی ولنتاین عشق سنگی جاده سبز

طرح نوشته ی ولنتاین عشق سنگی جاده سبز

توضیحات طرح

طرح نوشته ی ولنتاین عشق سنگی جاده سبز

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات ولنتاین تهیه نمایید.


ولنتاین

اگیپ (agape): عشق الهیعشق فداکارانه و از خودگذشته-عشق نوع‌دوستانه (تمایل انجام دادن کاری برای دیگران بدون چشمداشت) – عشق گرانقدر
ساغر (saghar): ترکیبی از با ارزشترین عشق‌ها -دیوانگی-جنون (تمام لحظات به یاد معشوق بودن)-بی خوابی و کابوس شبانه-
دست به هرکار زدن (حتی خودکشی به خاطر معشوق).

ترک یک پاسخ