عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی ولنتاین زمینه قرمز قلب برجسته قرمز صورتی

طرح نوشته ی ولنتاین زمینه قرمز قلب برجسته قرمز صورتی

توضیحات طرح

طرح نوشته ی ولنتاین زمینه قرمز قلب برجسته  قرمز  صورتی

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات ولنتاین تهیه نمایید.


ولنتاین

كيستي وچيستي ولنتاين وروزعشق:«ولنتاين» نام كشيشي (روحاني مسيحي)در روم باستان در سده سوم ميلادي بوده ،كه مخفيانه عقد سربازان رومي را با دختران محبوبشان جاري مي كرد.زيراكه فرمانرواي روم بنام كلوديس دوم ،براين باور بوده كه سربازي در جنگ خوب خواهد جنگيد كه مجرد باشد. از اين رو ازدواج را براي سربازان امپراطوري روم قدغن مي كند.كلوديوس به قدري سنگدل وفرمانش به اندازه اي قاطع بود كه هيچ كس جرات كمك به ازدواج سربازان را نداشت.ولي كشيشي به نام والنتيوس(ولنتاين)،مخفيانه عقد سربازان رومي را با دختران محبوبشان جاري مي كرد.كلوديوس دوم از اين جريان خبردار مي شود و دستور مي دهد كه والنتاين را به زندان بيندازند و به جرم جاري كردن عقد اورا اعدام كنند.از آن زمان در كشورهاي غربي روز 14 فوريه را روز ولنتاين ( روز عشاق يا روز عشق ورزي ) مي گويند و آن را جشن مي گيرند .

ترک یک پاسخ