عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی ولنتاین زمینه صورتی قلب کلید پرنده فرشته

طرح نوشته ی ولنتاین زمینه صورتی قلب کلید پرنده فرشته

توضیحات طرح

طرح نوشته ی ولنتاین زمینه صورتی قلب کلید پرنده فرشته

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات ولنتاین تهیه نمایید.


ولنتاین

عشق با وقار – نوعی رفتار مودبانه و موقرانه که در اواخر قرون وسطی در مورد خانم‌ها و عاشقان آنها به کار می‌رفت.
عشق دروغین – نوعی عشق نادرست با هدف کسب مادیات (می توان مفهوم عشق را برای این نوع، قائل نشد)
عشق جنسی (eros) – میل جنسی نسبت به یک فرد

ترک یک پاسخ