عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی ولنتاین زمینه سیاه سفید

طرح نوشته ی ولنتاین زمینه سیاه سفید

توضیحات طرح

طرح نوشته ی ولنتاین زمینه سیاه سفید

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات ولنتاین تهیه نمایید.


ولنتاین

تن به جان زنده است و جان از عشق

در بدن روح ما روان از عشق
عشق داند که ذوق عاشق چیست

باز جو ذوق عاشقان از عشق
هرچه در کاینات موجود است

جُـود عشق است و باشد آن را عشق
عاشقان عشق را به جان جویند

عاقلان اند غافلان از عشق
نعمت‌الله که میر مستان است

می‌دهد بنده را نشان از عشق

ترک یک پاسخ