عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی ولنتاین زمینه سفید طوسی عشق

طرح نوشته ی ولنتاین زمینه سفید طوسی عشق

توضیحات طرح

طرح نوشته ی ولنتاین زمینه سفید طوسی  عشق

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات ولنتاین تهیه نمایید.


ولنتاین

عشق به خانواده – عشق به افراد خانواده و مهربانی به آنها
عشق آزاد – رابطه جنسی بر اساس انتخاب فرد که محدود به ازدواج نمی‌شود
شیفتگی – در عهد جدید به معنای عشق احساسی مشروط به کار می‌رود یعنی «دوستت دارم چون…»

ترک یک پاسخ