عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی ولنتاین زمینه سرمه ای فرشته متن قرمز

طرح نوشته ی ولنتاین زمینه سرمه ای فرشته متن قرمز

توضیحات طرح

طرح نوشته ی ولنتاین زمینه سرمه ای فرشته متن قرمز

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات ولنتاین تهیه نمایید.


ولنتاین

لادیوس دوم فرمانی صادر کرده بود که بر اساس آن ازدواج جوانان ممنوع بود. امپراطور معتقد بود سربازان مجرد بهتر از سربازان متاهل می جنگند زیرا سربازان متاهل همیشه از این موضوع نگرانند که در صورت مرگشان، چه بر سر همسر و فرزندانشان می آید.

در مقابل، ازدواج از نظر کلیسا کاری مقدس بود و مومنان به ازدواج تشویق می شدند. در چنین شرایطی کشیش ولنتاین تصمیم گرفت جوانان را مخفیانه به ازدواج یکدیگر درآورد.

کشیش ولنتاین درنهایت دستگیر، زندانی، شکنجه و به مرگ محکوم شد.

ترک یک پاسخ

دسته بندی ها

ابر تگ به طرح های آماده


مشاهده همه

ابر تگ وبلاگ


مشاهده همه