عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی ولنتاین زمینه سرخابی قلب

طرح نوشته ی ولنتاین زمینه سرخابی قلب

توضیحات طرح

طرح نوشته ی ولنتاین زمینه سرخابی قلب

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت ولنتاین و روزعشق به دوستان تهیه فرمایید.


ولنتاین

اشک رازی‌ست
لبخند رازی‌ست
عشق رازی‌ست
اشکِ آن شب لبخندِ عشقم بود

احمد شاملو

ترک یک پاسخ