عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی ولنتاین زمینه رنگی love

طرح نوشته ی ولنتاین زمینه رنگی love

توضیحات طرح

طرح نوشته ی ولنتاین زمینه رنگی love

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت ولنتاین و روزعشق به دوستان تهیه فرمایید.


ولنتاین

من حاصل عمر خود ندارم جز غم
در عشق ز نیک و بد ندارم جز غم
یک همدم باوفا ندیدم جز درد
یک مونس نامزد ندارم جز غم

ترک یک پاسخ