عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی نوروز زمینه قهوه ای تخته جمشید سفره هفت سین

طرح نوشته ی نوروز زمینه قهوه ای تخته جمشید سفره هفت سین

توضیحات طرح

طرح نوشته ی نوروز زمینه قهوه ای تخته جمشید سفره هفت سین

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات عید نوروز تهیه نمایید.


عید نوروز

در ترکمن صحرا، پس از انجام مناسک خانه تکانی، رسم است که نخ سفید و سیاه را با هم می بافند و در میانه ی آن اسپند، نظر چشم، منجوق، نمک و داغدان (که نوعی چوب است) قرار می دهند و آن را، به نشانه ی برکت، بالای در خانه ها می آویزند.

ترک یک پاسخ