عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی محرم زمینه مشکی کیست حسین را یاری کند

طرح نوشته ی محرم زمینه مشکی کیست حسین را یاری کند

توضیحات طرح

طرح نوشته ی محرم زمینه مشکی کیست حسین را یاری کند

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت عزاداری و مراسمات محرم تهیه نمایید.


محرم

شب و روز اول محرم به عنوان اول سال قمری دارای نماز و آداب خاصی است که در کتاب مفاتیح‌الجنان بیان شده است. محرم، ماه حزن و اندوه و عزاداری شیعیان در قتل حسین بن علیاست.

ترک یک پاسخ