عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی فوتبال استقلال دربی

طرح نوشته ی فوتبال استقلال دربی

توضیحات طرح

طرح نوشته ی فوتبال  استقلال  دربی

این طرح  اختصاصی برای لیوان های اسرار آمیز و انواع لیوان طراحی شده است. شما با چاپ این طرح روی یک لیوان می توانید هدایا و یادگاری های مناسب برای خود و دوستان خود تهیه فرمایید.


فوتبال

باشگاه استقلال نخستین باشگاه فوتبال ایرانی است که رسانه اختصاصی خود را داشت، تاج ورزشی نام دو هفته نامه‌ای بود که توسط باشگاه از فروردین ۱۳۲۸ و با نام دوچرخه‌سواران و سپس تاج ورزشی منتشر شد. انتشار این دو هفته نامه تا بهمن ۱۳۵۷ انتشار یافت و بعد از انقلاب ایران انتشارش متوقف شد. بعد از انقلاب و از ابتدای دهه ۱۳۷۰ و دوران مدیریت کاظم اولیایی باشگاه مجدداً اقدام به انتشار رسانه اختصاصی خود کرد و هفته‌نامه استقلال جوان با سردبیری علی فتح‌الله‌زاده متولد شد[ که انتشارش هم‌چنان هم ادامه دارد، هرچند که در حال حاضر به شکل مستقل و بدون ارتباط رسمی با باشگاه منتشر می‌شود.

ترک یک پاسخ