عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی شب یلدا گل دختر بچه پنجره هندوانه

طرح نوشته ی شب یلدا گل دختر بچه پنجره هندوانه

توضیحات طرح

طرح نوشته ی شب یلدا گل دختر بچه پنجره هندوانه

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات شب یلدا تهیه نمایید.

متن داخل طرح : شب یلدا .


شب یلدا

در خطهٔ شمال و آذربایجان  رسم بر این است که در این شب خوانچهای تزیین شده به خانهٔ تازه عروس یا نامزد خانواده بفرستند. مردم آذربایجان در سینی خود هندوانه ها را تزئین می کنند و شال های قرمزی را اطرافش می گذارند. درحالی که مردم شمال یک ماهی بزرگ را تزئین می کنند و به خانهٔ عروس می برند.

ترک یک پاسخ