عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی شب یلدا هندوانه اسمون بچه ها

طرح نوشته ی شب یلدا هندوانه اسمون بچه ها

توضیحات طرح

طرح نوشته ی شب یلدا هندوانه اسمون بچه ها

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات شب یلدا تهیه نمایید.


شب یلدا

شب يلدا اومده

ننه سرما اومده

حالا بارون مي باره
برف دون دون مي باره

با تگرگ هاي درشت
سوز وسرما مي باره

شب يلدا اومده
ننه سرما اومده

بچه ها آي بچه ها
همگي پاشيد زجا

خونه ي مادر بزرگ
پرشور و شاديه

لبوي داغ بخوريد
فصل سرما اومده

شب يلدا اومده

ننه سرما اومده

ترک یک پاسخ