عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی شب یلدا آب سیب سرخ

طرح نوشته ی شب یلدا آب سیب سرخ

توضیحات طرح

طرح نوشته ی شب یلدا آب سیب سرخ

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات شب یلدا تهیه نمایید.


شب یلدا

مردم درپایان شب یلدا درانتظار طلوع خورشید که مظهر میتراست می مانند وچون خورشید طلوع می کند در حقیقت همان تجسم متیرای پیروزمند رامی بینند که ازجنگ با اهرمن برگشته است. مردم این خورشید را، خورشید تازه و نو می انگاشتند وازاین جهت یلدا راشب میلاد و زایش مهر می دانستند؛ وهمه ساله با آیین های خاصی آن را گرامی می داشتند و به همین گونه نخستین روزدیماه یا جدی رانیز جشن می گرفتند که با بیست یکم دسمبر برابر بوده است.

ترک یک پاسخ