عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز پدر گل هدیه زمینه سبز

طرح نوشته ی روز پدر گل هدیه زمینه سبز

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز پدر گل هدیه زمینه سبز

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روزپدرتهیه نمایید.

متن داخل طرح : روز پدر مبارک .


روز پدر

جوراب
ج: جوانمردی و فتوت
و: وارستگی
ر: رحم و رحمت
ا: انسانیت
ب: بزرگی و عظمت!

این است آنالیز جوراب روز مرد

ترک یک پاسخ