عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز پدر گل روبان قرمز مداد

طرح نوشته ی روز پدر گل روبان قرمز مداد

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز پدر گل روبان قرمزمداد 

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روزپدرتهیه نمایید.

متن داخل طرح : پدرم روزت مبارک .


روز پدر

نمی‌دانم ازبزرگی‌اش بنویسم یا مردانگی‌اش،

از سکوت، سخاوت یا مهربانی‌اش

براستی نوشتن از پدر کارسختی است

ترک یک پاسخ