عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز پدر زمینه سفید سبز آبی یا علی

طرح نوشته ی روز پدر زمینه سفید سبز آبی یا علی

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز پدر زمینه سفید سبز آبییا علی

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روزپدرتهیه نمایید.

متن داخل طرح : ولادت با سعادت مولود کعبه  و روز پدرمبارک باد .


روز پدر

پدرم بزرگترین نعمت زندگی من است که اگر تمام ساعت‌های زندگیم را به خاطر بودنش شکرگزار خداوند باشم باز هم کم است؛ تا زمانی که هست سایه امن دستانش و زمانی که نیست دعایش و نامش مرا دربرخویش گرفته است.

ترک یک پاسخ