عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز معلم شهید مطهری

طرح نوشته ی روز معلم شهید مطهری

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روزمعلم شهید مطهری

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روز معلم تهیه نمایید.

متن داخل طرح : 12 اردیبهشت سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم مبارک .


روز معلم

۱۲ اردیبهشت هر سال به عنوان روز معلم جشن گرفته میشود, بسیاری بر این تصورند که مناسبت این روز, ترور آقای مرتضی مطهری, استاد الهیات دانشگاه تهران در سال ۵۹ است اما به واقع تاریخچهی روز معلم به اردیبهشت سال ۴۰ برمیگردد.

ترک یک پاسخ