عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز معلم شهید مطهری کتاب عینک

طرح نوشته ی روز معلم شهید مطهری کتاب عینک

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز معلم شهید مطهری کتاب عینک

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روز معلم تهیه نمایید.

متن داخل طرح : هفته معلم گرامی باد.


روز معلم

روزهای اول تحصیل درمکتب عشق مدام با خودم مرور میکردم
عشق یعنی حاصل جمع دل عاشق ومعشوق.
عشق یعنی ضرب در ضربان یار.
کاش ازعشقم درپرانتزنگهداری میکردم
افسوس که دیر شده و در عاشقی مشروط شدم … روزت مبارک

ترک یک پاسخ