عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز معلم شهید مطهری کتاب عینک

طرح نوشته ی روز معلم شهید مطهری کتاب عینک

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز معلم شهید مطهری کتاب عینک

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روز معلم تهیه نمایید.

متن داخل طرح : هفته معلم گرامی باد.


روز معلم

معلمی شغل نیست . عشق است . ذوق است .ایثار و فداکاریست . اگر به عنوان شغل به آن می نگری رهایش ساز و اگر عشق توست ، بر تو مبارک باد .
استاد شهید ، مرتضی مطهری

ترک یک پاسخ