عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز معلم تخته سیاه گل رز گچ

طرح نوشته ی روز معلم تخته سیاه گل رز گچ

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز معلم تخته سیاه گل رز گچ

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روز معلم تهیه نمایید.

متن داخل طرح : روز معلم مبارک .


روز معلم

عارفان علـم عاشـق می شوند / بهـترین مردم معلـم می شـوند
عشق با دانش متمم می شود / هر که عاشق شد معلم می شود
روز معلم مبارک باد

ترک یک پاسخ