عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز مادر گل پروانه

طرح نوشته ی روز مادر گل پروانه

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز مادر گل پروانه

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روز مادر تهیه نمایید.

متن داخل طرح : مادر روزت مبارک .


روز مادر

زیباترین خطاب “مادر جان” است
“مادر” واژه ایست سرشار از امید و عشق
واژه ای شیرین و مهربان که از ژرفای جان بر می آید
روزت مبارک مادر . . .

ترک یک پاسخ