عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز مادر گل پروانه یا زهرا

طرح نوشته ی روز مادر گل پروانه یا زهرا

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز مادر گل پروانه یا زهرا

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روز مادر تهیه نمایید.

متن داخل طرح : میلاد مسعودکوثر بر شیعیان مبارک باد.


روز مادر

مادر زشیره ی دادی تــــــو شیـــر مــــــــادر
در پـــای نــو جوانت گشتی تـــو پیـر مــــادر
کانون زندگـــانی گـــــرم از محبت تـــــوست
آغوش گــــرم خـــود، از مـــا مگیـر مـــــادر

 

ترک یک پاسخ