عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز مادر گل پروانه فاطمه زهرا

طرح نوشته ی روز مادر گل پروانه فاطمه زهرا

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز مادر گل پروانه فاطمه زهرا

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روز مادر تهیه نمایید.

متن داخل طرح : خجسته میلاد دخت نبوت حضرت فاطمه زهرا ( س)  و روز مادر مبارک باد.


روز مادر

مادر وقتی از تو حرف می زنم احساس می کنم به خدا نزدیکترم و در مقدس ترین نقطه لحظات زندگی قرار گرفته ام. وقتی نام مقدست را بر زبان می آورم بغض گلویم را می فشارد شاید این نشان عشق خالص و پاک است. روزت مبارک

ترک یک پاسخ