عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز مادر گل پروانه زن

طرح نوشته ی روز مادر گل پروانه زن

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز مادر گل پروانه زن

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روز مادر تهیه نمایید.

متن داخل طرح : زن یعنی لبخند در هجوم گریه ها


روز مادر

تپش‌های دلم مادر هوای بودنت دارد
دل من تنگ دیدارست تپش بس بی رمق دارد
تو زخم دوریت کم بود؟ نمک بر زخم مرهم بود؟
بدان این فاصله ماست نمک بر زخم من دارد

 

ترک یک پاسخ