عکسچاپ
section background
…طرح نوشته ی روز مادر گل پروانه آسمون زن یعنی

…طرح نوشته ی روز مادر گل پروانه آسمون زن یعنی

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز مادر گل پروانه آسمون زن یعنی…

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روز مادر تهیه نمایید.

متن داخل طرح : زن یعنی تفسیر جمله ی دوستت دارم .


روز مادر

مـــادرم
مرسی که هستی و هستی را رنگ می‌‌آمیزی
هیچ چیز از تو نمی‌خواهم
فقط بـاش
فقط بخند
فقط راه برو
نه!!! راه نرو
می‌ترسم پلک بزنم و دیگر نباشی!

ترک یک پاسخ