عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز مادر گل رنگی مادر جان

طرح نوشته ی روز مادر گل رنگی مادر جان

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز مادر گل رنگی مادر جان

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روز مادر تهیه نمایید.

متن داخل طرح : مادر جان روز مبارک .


روز مادر

ای که در تاروپود وجودم و در جای جای قلبم
حضورت همیشه احساس می شود
تو که گرمی بخش زندگی ام هستی، همیشه دوستت دارم . . .
روزت مبارک مامانی جونم

ترک یک پاسخ