عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز مادر  گل رز مرد

طرح نوشته ی روز مادر گل رز مرد

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز مادر گل رز مرد

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روز مادر تهیه نمایید.

متن داخل طرح : روز زن مبارک باد.


روز مادر

تاج از فرق فلک برداشتن / جاودان آن تاج برسرداشتن
در بهشت آرزویی یافتن / هر نفس شهدی به ساغر داشتن
بر تو ارزانی که ما را بهتر است / لذت یک لحظه (مادر) داشتن

 

ترک یک پاسخ