عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز مادر گل رز مرد

طرح نوشته ی روز مادر گل رز مرد

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز مادر گل رز مرد

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روز مادر تهیه نمایید.

متن داخل طرح : روز زن مبارک


روز مادر

بیستم ماه جمادی / این ندا دادی منادی

آمده هنگام شادی / فاطمه از مام زادی

و مادر تمام شیعیان بر شما و تمام ایرانیان مبارک باد

ترک یک پاسخ