عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز مادر پسر بچه مادر رنگین کمان

طرح نوشته ی روز مادر پسر بچه مادر رنگین کمان

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز مادر پسر بچه مادر رنگین کمان

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روز مادر تهیه نمایید.

متن داخل طرح : خدایا بالاتر از بهشت هم داری ؟

برای زیر پای مادرم میخواهم .


روز مادر

سرم را نه ظلم می تواند خم کند ،
نه مرگ ،
نه ترس ،
سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم می شود مادرم ؛
از اعماق وجودم اعتقاد دارم که هر روز، روز توست …
روزت مبارک مادر

ترک یک پاسخ