عکسچاپ
section background
طرح نوشته ی روز مادر پروانه گل فاطمه

طرح نوشته ی روز مادر پروانه گل فاطمه

توضیحات طرح

طرح نوشته ی روز مادر پروانه گل  فاطمه

این طرح مناسب چاپ روی ساعت،پیکسل،تخته شاسی،مگنت،لیوان ،موس پد یا هرمحصول دلخواه شما می باشد.شما با چاپ این طرح روی محصول دلخواه خودمی توانید هدایا و یادگاری های مناسب جهت جشن ها و مراسمات روز مادر تهیه نمایید.

متن داخل طرح : شعر


روز مادر

ارانی از عشق و نَمی هم ستاره ارزانی تویی که در تبار معصومانه‌ی نگاهت
چشمان خسته‌ی من ستاره می‌چیند. خوش‌آهنگ‌ترین نغمه‌های هستی
نثار قلب خسته و صبورت روز به اوج نشستنت مبارک

ترک یک پاسخ